9.6 Az alkalmazott felszínmodell hatása

A fényképezett területről a legtöbbször domborzatmodell áll rendelkezésre: ez több-kevesebb pontossággal a terep magasságát definiálja. A légifelvételek azonban sok esetben nem magát a talajt, hanem az azt fedő növényzet (erdők, érett szántóföldi kultúrák) vagy épületek tetőszintjét mutatják. Amennyiben ezt, például rendelkezésre nem álló épület-adatok miatt, figyelmen kívül hagyjuk, a felvétel illeszkedése a talajszinten fog megvalósulni, az épületek teteje ehhez képest több méterrel eltolódhat (61. ábra).

Kataszteri térkép és nagyfelbontású űrfelvétel fedvénye

61. ábra. Ha a magasági modell nem tartalmazza az épületek magasságát, az illesztés csak a terepszinten lesz pontos (Róma).

Pontos, az épületek magasságviszonyait is tartalmazó modell esetén az eredménykép minden pontja vízszintes helyzetbe kerül, ún. valódi ortofotót (true ortofotót) kapunk. Ebben az esetben viszont az épületek (pl. magasabb tornyok) által kitakart terep helyén adathiány jelenik meg. Ez nem hiba, hanem a felvételi geometria következménye: az épületek által kitakart tereprészekről valóban nincs információ a felvételen.