9.8 Fényképezett térképek és dokumentumok ortorektifikálása

A fenti módszerrel nemcsak a repülőgépek fedélzetéről készített képeket illeszthetjük be egy kívánt koordináta-rendszerbe. Amikor a fényképezőgépet kezünkben tartva készítünk felvételt egy dokumentumról vagy térképről, a céltárgy a fentiekkel azonos módon szenved perspektív torzulást. Amikor a síkbeli objektum eredeti geometriai viszonyait akarjuk helyreállítani, vagy georeferálni szeretnénk egy lefényképezett térképszelvényt a saját vetületében, akkor az e fejezetben megismert módszert alkalmazhatjuk.

Szöveges dokumentumok esetében – az illesztőpontok hiánya miatt – ez általában nem egyszerű. Szükség esetén ceruzával halvány, a dokumentumot nem rongáló apró jeleket helyezhetünk el előre kimért pontokon – illesztőpontoknak. A fénykép elkészítése után e jeleket eltávolíthatjuk. Az illesztőpontokat ugyanúgy választjuk ki, mint ahogy azt a 6. fejezetben tárgyaltuk. A különbség az, hogy a rektifikációt nem az ottani, hanem a mostani fejezetben leírt módon kell végrehajtanunk. Általában nem rendelkezünk információval a lefényképezett anyag magasságáról (gyűrődéséről), ezért az illesztőpontok magasságaként zérust adunk meg, ugyanúgy, ahogy a “domborzatmodell” pixelértékeiként is. Ezzel a módszerrel tudjuk pontosan beilleszteni a koordináta-rendszerünkbe a fényképezett térképszelvényeket.