10. fejezet - Felhasznált és ajánlott irodalom

Ádám, J. (1982): On the determination of similarity coordinate transformation parameters. Bollettino di Geodesia e Scienze Affini 41: 283-290.

Ádám J. (2000): Magyarországon alkalmazott geodéziai vonatkoztatási rendszerek vizsgálata. Geodézia és Kartográfia 52/12:9-15.

Ádám J. (2009): Geodéziai alapponthálózataink és vonatkoztatási rendszereink. Geodézia és Kartográfia jubileumi különszám, 61: 6–20.

Ádám J., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Kenyeres A., Krauter A., Takács B. (2004): Műholdas helymeghatározás. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 458 p.

Biró P., Ádám J., Völgyesi L., Tóth Gy.: A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. Egyetemi tankönyv és kézikönyv. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2013. 508 p.

Badekas, J. (1969): Investigations related to the establishment of a world geodetic system. Report 124, Department of Geodetic Science, Ohio State University, Columbus.

Bíró P. (1985): Felsőgeodézia. Tankönyvkiadó, Budapest, 196 p.

Borkowski, K. M. (1989): Accurate algorithms to transform geocentric to geodetic coordinates. Bulletin Géodésique vol. 63: 50-56.

Bowring, B. (1976): Transformation from spatial to geographical coordinates. Survey Review XXIII:323-327.

Burša, M. (1962): The theory for the determination of the non-parallelism of the minor axis of the reference ellipsoid and the inertial polar axis of the Earth, and the planes of the initial astronomic and geodetic meridians from the observation of artificial Earth satellites. Studia Geophysica et Geodetica6:209-214.

Busics Gy. (1996): Közelítő transzformációk a GPS és az EOV koordináta-rendszerei között. Geodézia és Kartográfia 48(6): 20-26.

Defense Mapping Agency (1986): Department of Defense World Geodetic System 1984 – Its Definition and Relationships With Local Geodetic Systems. Technical Report 8350.2. St. Louis, Missouri, USA.

Defense Mapping Agency (1990): Datums, Ellipsoids, Grids and Grid Reference Systems. DMA Technical Manual 8358.1. Fairfax, Virginia, USA

Homoródi L. (1953): Régi háromszögelési hálózataink elhelyezése és tájékozása. Földméréstani Közlemények 5: 1-18.

Hotine, M. (1947): The orthometric projection of the spheroid. Empire Survey Review 9: 25-166.

Hőnyi E. (1967): Két földi ellipszoid relatív helyzetének meghatározása a háromszögelési hálózat alapján. Geodézia és Kartográfia 19:263-268.

ICW (szerző nélkül, 1884): International Conference Held at Washington for the Purpose of Fixing a Prime Meridian and a Universal Day. October 1884, Protocols of the Proceedings, Gibson Bros., Printers and Bookbinders, 212 p. Elérhetőség: The Project Gutenberg EBook of ~, e-book #17759

Kis K. (2002): Általános geofizikai alapismeretek. ELTE Eötvös Kiadó, 384 p.

Mélykúti G., Alabér L. (2010): Magyarországi térképezések története. Nemzeti Digitális Tankönyvtár, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

Mihály Sz. (1995): A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek leíró katalógusa, 4. kiadás, FÖMI, Budapest.

Mihály Sz. (1996): Description Directory of the Hungarian Geodetic References. GIS4:30-34.

Molnár G., Timár G. (2002): (2002): Az EOV-koordináták nagypontosságú közelítése Hotine-féle ferdetengelyű Mercator-vetülettel. Geodézia és Kartográfia 54(3): 18-22.

Molnár G., Timár G. (2005): Determination of the parameters of the abridging Molodensky formulae providing the best horizontal fit. Geophysical Research Abstracts 7: 01018.

Molnár, G., Timár, G. (2009): Mosaicking of the 1:75,000 sheets of the Third Military Survey of the Habsburg Empire. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 44(1): 115-120.

Molodensky M.S., Eremeev, V.F., Yurkina, M.I. (1960): Metody izucheniya vnesnego gravitatsionnogo polya i figuri Zemli. Tr. CNIIGAiK, vyp. 131., Moszkva.

Papp, E., Szűcs, L., Varga, J. (1997): GPS network transformation into different datums and projection systems. Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, No. 4 (27).

Papp E., Szűcs L., Varga J. (2002): Hungarian GPS network transformation into different datums and projection systems. Periodica Polytechnica Ser. Civ. Eng. 46(2): 199-204.

Snyder, John P. (1987): Map projections – a working manual. USGS Prof. Paper 1395: 1-262.

Takács B. (2001): EOV koordináták beállítása GARMIN vevőkön. Elektronikus jegyzet, http://www.agt.bme.hu/staff_h/bence/eov_gar.html - utolsó elérés: 2013. január 2.

Timár, G. (2004): GIS integration of the second military survey sections – a solution valid on the territory of Slovakia and Hungary. Kartografické listy 12: 119-126.

Timár G. (2007): A ferrói kezdőmeridián. Geodézia és Kartográfia 59(12): 3-7.

Timár G., Molnár G. (2002): Az HD72→ETRS89 transzformáció szabványosítási problémái. Geodézia és Kartográfia 54(12): 28-30.

Timár, G., Danišík, M. (2003): Aproximácia Křovákovho zobrazenia Lambertovým konformným kužeľovým zobrazením na území Slovenska pre potreby GIS a((nbrsp))GPS. Kartografické listy 11: 100-102.

Timár G., Molnár G., Pásztor Sz. (2002): A WGS84 és HD72 alapfelületek közötti transzformáció Molodensky-Badekas-féle (3 paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára. Geodézia és Kartográfia 54(1): 11-16.

Timár G., Varga J., Székely B. (2003): Ismeretlen paraméterezésű valódi kúpvetületen készült térkép térinformatikai rendszerbe integrálása. Geodézia és Kartográfia 55(2): 8-11.

Varga J. (1982): Átszámítás az egységes országos vetületi rendszer (EOV) és a korábbi vetületi rendszereink között. Geodézia és Kartográfia 34(2):

Varga J. (2000): Vetülettan. Műegyetemi Kiadó, Bp., 296 p.

Völgyesi, L., Tóth, Gy., Varga, J. (1996): Conversion between Hungarian Map Projection Systems. Periodica Polytechnica Civ. Eng.40(1): 73-83.

Wolf, H. (1963): Geometric connection and re-orientation of three-dimensional triangulation nets. Bulletin Géodésique 68:165-169.

Zlinszky, A., Mücke, W., Lehner, H., Briese, Ch., Pfeifer, N. (2012): Categorizing Wetland Vegetation by Airborne Laser Scanning on Lake Balaton and Kis-Balaton, Hungary. Remote Sensing 4(6): 1617-1650.