Térképi vetületek és alapfelületek

Dr. Timár Gábor

Dr. Molnár Gábor

Szerkesztette és közreműködött 
Dr. Timár Gábor és Dr. Molnár Gábor

ISBN 978-963-284-387-2 (PDF)

ISBN 978-963-284-388-9 (HTML)

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Bevezetés
2. A pontok síkbeli és térbeli meghatározásakor alkalmazott koordináta-rendszerek
2.1 Földrajzi, ellipszoidi és síkkoodinátáknál alkalmazott mértékegységek
2.2 Kezdőmeridiánok
2.3 Koordináta-rendszerek és kerethálózatok
3. A Föld alakja és annak közelítései
3.1 A Föld feltételezett alakjának változása a tudományban
3.2 A geoid és a forgási ellipszoid
3.3 Háromszögelési hálózatok típusai, kialakításuk és a geodéziai kiegyenlítés
4. Geodéziai dátumok
4.1 A háromszögelési hálózatok paraméterezése
4.2 A Mologyenszkij-féle áthidaló dátumparaméterezés
4.3 A Burša-Wolf-féle dátumparaméterezés
4.4 Az áthidaló Mologyenszkij- és a Burša-Wolf-féle paraméterezés összehasonlítása
4.5 A transzformációs paraméterek becslése
4.6 A korrekciós rács és alkalmazása
5. Térképek és vetületek
5.1 Vetületek és paraméterezésük
5.2 Átszámítások különböző vetületi koordináták között
5.3 Helyettesítő vetületek
5.4 A térképek szelvényezése és a szelvényezés által hordozott georeferencia
6. Térképek georeferálása
6.1 A geokódolás és a rektifikáció
6.2 A vetületi analízis és az önkényes vetületválasztás
7. Vertikális georeferencia
7.1 A magasságfogalom bizonytalanságai
7.2 Magasságfogalmak, magasságmeghatározás
7.3 A tengerszint fogalmának bizonytalansága: magassági dátumok
8. Felszínmodellek és domborzatmodellek
8.1 A domborzatmodell definíciója és típusai
8.2 A domborzatmodell előállítása és jellemzői
8.3 A domborzatmodellek elérhetősége
8.4 Az épített környezet és a növényzet hatása: a felszínmodellek
9. Légifelvételek ortorektifikációja
9.1 Az ortorektifikáció (ortofotó előállítás)
9.2 A belső adatok
9.3 A külső tájékozás
9.4 A kamera-adatok megadása kompaktgépek esetén
9.5 Az ortorektifikáció végrehajtása
9.6 Az alkalmazott felszínmodell hatása
9.7 Digitális anaglif kép készítése
9.8 Fényképezett térképek és dokumentumok ortorektifikálása
10. Felhasznált és ajánlott irodalom
A. Függelék: a dátumparaméterek becslésének eljárásai
A legjobb vízszintes illesztést biztosító áthidaló Mologyenszkij-paraméterek becslése
A Burša-Wolf paraméterek becslése