Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban

Makádi Mariann

Horváth Gergely

Farkas Bertalan Péter

Makádi Mariann

szerkesztette 

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

Bevezetés
1. A földrajzi megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés mint a valóságmegismerés módszere
HÁTTÉR
1.1. A kutatásalapú tanulás hagyományos tevékenységelemei
1.2. A vizsgálódások tantervi vonatkozásai
MÓDSZERKOSÁR
1.3. A földrajzi vizsgálódások szabályai, módszertani kérdései
ELLENŐRZÉS
Irodalom
2. Földrajzi megfigyelés és vizsgálódás a valós, terepi térben
HÁTTÉR
2.1. A tereptanulás és a téri kompetenciák fejlődése
2.2. Földrajztanulás az égig érő tanteremben
MÓDSZERKOSÁR
2.3. Az irányított tanulmányi séták módszerei és példái
2.4. A tanulmányi kirándulások szervezése és módszertani példái
2.5. A földrajzi terepi gyakorlatok módszertani példái
2.6. A földrajzi terepfoglalkozások módszertani példái
3. Vizsgálódás ásványokkal, kőzetekkel a tapasztalati földrajztanulás során
HÁTTÉR
3.1. Az ásvány- és kőzetvizsgálatok tantervi vonatkozásai
3.2. Ásvány- és kőzetvizsgálatok a tanteremben
3.3. Ásvány- és kőzettárak használata a földrajztanulásban
3.4. Ásvány- és kőzetvizsgálatok a terepen
ELLENŐRZÉS
Irodalom
4. Légkörtani megfigyelési és mérési gyakorlatok
HÁTTÉR
4.1. A légkörtani gyakorlatok tantervi vonatkozásai
4.2. Időjárási megfigyelések és mérések a terepen
4.3. Légkörtani gyakorlatok a tanteremben
ELLENŐRZÉS
Irodalom
5. Vízföldrajzi megfigyelési és mérési gyakorlatok
HÁTTÉR
5.1. A vízföldrajzi gyakorlatok tantervi vonatkozásai
5.2. Vízföldrajzi megfigyelések és vizsgálódások a terepen
5.3. Vízföldrajzi megfigyelések és vizsgálódások a tanteremben
5.4. Vízföldrajzi ismeretszerzés térképi és számítási módszerekkel
ELLENŐRZÉS
Irodalom
6. Modellezési technikák alkalmazása a földrajztanításban
HÁTTÉR
6.1. A modellezés mint tudományos és tanulási technika
6.2. A modellezés tantervi vonatkozásai
6.3. Statikus modellek használata a földrajztanítás-tanulás folyamatában
6.4 Tevékenykedtető földrajztanulás interaktív modellezéssel
6.5. Virtuális modellezés a földrajztanulásban
6.6. A földrajzi tipizálás mint mentális modellezés
ELLENŐRZÉS
Irodalom
7. Számítástechnikával támogatott prezentációs technikák alkalmazása a földrajztanításban
HÁTTÉR
7.1. A prezentációs technikák a pedagógiában
7.2. A prezentálással kapcsolatos tantervi és módszertani elvárások
MÓDSZERKOSÁR
7.3. Prezentációs technikák alkalmazása ellenőrzés során
7.4. A legkorszerűbb prezentációs technikák alkalmazása a földrajztanítási-tanulási folyamatban
ELLENŐRZÉS
Irodalom
8. A kurzus során teljesítendő hallgatói feladatok
8.1. Beadandó hallgatói feladatok
8.1.1. Egy földrajzi terepfoglalkozás programjának kidolgozása
8.1.2. Egy földrajzi modell megtervezése és elkészítése
8.1.3. Egy földrajzi vizsgálódás megtervezése
8.1.4. Egy interaktív elektronikus prezentáció elkészítése
8.1.5. A gyakorlati feladatvégzés, aktivitás segítése
8.2. Kurzus végi értékelés
8.2.1. A hallgatói munka értékelésének módja a kurzus végén
8.2.2. Az oktatói munka értékelése
A. Fájlmellékletek
2.1 Fájlmelléklet
2.5 Fájlmelléklet
3.6 Fájlmelléklet
4.2 Fájlmelléklet
4.3 Fájlmelléklet
4.4 Fájlmelléklet
4.5 Fájlmelléklet
4.6 Fájlmelléklet
5.9 Fájlmelléklet
6.4 Fájlmelléklet
6.5 Fájlmelléklet
7.4 Fájlmelléklet
7.6 Fájlmelléklet