A képkompozíció típusai és eszközei

A kompozíció lehet zárt, nyitott, dinamikus, statikus, horizontális és vertikális osztású, átlós, háromszögre épített, szimmetrikus, aszimmetrikus stb., attól függően, hogy alkotóelemei hogyan viszonyulnak egymáshoz.

A zárt és a nyitott kompozíció

Zárt kompozíció esetén a kép erővonalai a kép keretein belül lévő központi elem felé mutatnak (5. ábra).


5. ábra. Statikus, zárt kompozíció

http://geometrydaily.tumblr.com/

Nyitott kompozícióról akkor beszélünk, ha úgy van lezárva a kép, hogy az gondolatban a kép keretein kívül is folytatódhat. Jellegzetesen nyitott kompozíció például egy tapéta vagy egy vég textil mintája.

A statikus, zárt kompozíció nyugalmat áraszt, mentes a nagy változatosságtól, nem érzékeltet mozgást.

A dinamikus kompozíció fontosabb erővonalai több irányba haladnak. Esetleg színben vagy formában változatosak, vagy a mozgás illúzióját keltik (6. ábra).


6. ábra. Dinamikus kompozíció

http://geometrydaily.tumblr.com/

A vízszintes, függőleges, átlós, háromszögre szerkesztett elrendezések az adott irányra vagy geometriai formára épülnek.

Szimmetria és aszimmetria

Az ember a természeténél fogva mindig, mindenhol a harmóniát , az arányt , az egyensúlyt és a ritmust keresi. A harmonikus elrendezés egyik legkézenfekvőbb eszköze a szimmetria .

A szimmetrikus kompozíció statikus, ünnepélyes, nyugalmat áraszt. Gyakran alkalmazzák például az esküvői meghívókon és díszokleveleken.

Azonban a tökéletes szimmetria unalmassá válhat. Ha egy ember arcát nézzük, azt is szimmetrikusnak tartjuk, de apró részletekben eltér egymástól a jobb és a bal oldal. Ugyanez a helyzet egy szép falevéllel.

Régi hímzéseken vagy szőnyegeken is megfigyelhetjük, hogy az alapvetően szimmetrikus elrendezés apró eltéréseket rejt a mintázatban. Ez érdekessé teszi a kompozíciót, de nem teszi tönkre a szimmetriát. Az erőltetett szimmetria viszont akár disszonáns is lehet. Például, ha több, egymástól eltérő jellegű elemet mindenáron szimmetrikusan rendezünk el, akkor durva diszharmonikus hatást kelthetünk.

Ha alkotásunkat könnyen olvashatóvá szeretnénk tenni, akkor igyekeznünk kell, hogy minél könnyebb legyen a néző számára a rendet megtalálni. Teljes zűrzavart nagyon nehéz vagy talán lehetetlen alkotni, mert az emberi agy úgy működik, hogy mindenben keresi a mintázatot, a rendet, hiszen így tud valamilyen jelentést kihámozni a látottakból.