Összegzés, tanácsok

Láthattuk, hogy nincsenek örök érvényű, a világ minden táján érvényes szabályok, de ha a legfontosabb elveket szem előtt tartjuk, olyan kompozíciót hozhatunk létre, ami arra és akképpen irányítja a befogadó figyelmét, amire és ahogyan azt mi szeretnénk.

Egy munka vizuális tervezése közben a következőket érdemes szem előtt tartani.

Célszerű kiválasztani a fókuszpontot, ami magára hívja a figyelmet, mik legyenek a kulcsszavak, kulcsfigurák, és ezeket vizuálisan határozott kontraszttal kiemelni. Legyen egy fókuszpont, és maximum 5 kulcspont, mivel a figyelem egyszerre ennyi elemre tud hatékonyan összpontosítani.

Legyen letisztult, egyértelmű a kompozíció. Oda kell figyelni a közelség, a hasonlóság, a folyamatosság és a zártság elveire. Tudatosan legyenek felépítve a felületen működő láthatatlan erővonalak és azok mentén az információk, relevancia alapján.

Előre meg kell határozni, hogy mi a közlés célja, kinek szól, milyen formátumban (A/4, plakát, prezentáció), hány példányban fog megjelenni, milyen élettartammal (csak egyszer lesz kivetítve egy előadáson, vagy öt év múlva is le lehet majd venni egy könyvtár polcáról), milyen távolságból fogják nézni. A szöveg is nagyon fontos, de a szöveg is látványként teszi ránk a legátfogóbb első benyomást. A vizuális elemek dominálnak. A jó kompozíciónak kulcsfontosságú szerep jut a vizuális információközlésben.

A vizuális tervezéssel való kísérletezés közben érdemes vázlatokat készíteni, és odaadni másoknak, hogy kommentálhassák. A visszajelzések segítségével ellenőrizhető, hogy a tervezett hatást eléri-e, és ha nem, akkor pontosan min érdemes változtatni.