Színkeverési módok, színrendszerek

Additív (összeadó) színkeverés – RGB

Ha színes fénynyalábokat összekeverünk, együtt vetítünk, az eredmény egy kevert színű fénynyaláb lesz, amelyben az emberi érzékelés számára az egyes komponensek nem választhatók szét. Az ilyen fajta színkeverést összeadó színkeverésnek nevezik. Rendszeresen találkozhatunk vele például a színes kijelzős elektronikai készülékek használatakor.

A színes fénysugarak keverésénél tapasztalható szabályszerűségeket Hermann Günther Grassmann (1809–1877) német matematikus és nyelvész foglalta össze 1853-ban. Grassmann második törvénye szerint: Egy szín additív kikeveréséhez 3 független alapszín szükséges és elegendő.

Az additív színkeverés esetében alapszínekként a vörös (red), a zöld (green) és a kék (blue) színeket használják, ezek teljes keveréke a fehér színt adja (17.A. ábra).

17. ábra. Az additív (A ábra, balról) és a szubtraktív (B ábra, jobbról) színkeverés, alapszínek.

(Ábra forrása: http://en.wikipedia.org/)

Szubtraktív (kivonó) színkeverés – CMYK

Valamely felületen való visszaverődéskor vagy szóródáskor a fénynyaláb bizonyos hullámhosszúságú összetevőit a felület elnyelheti (kivonhatja), ezért látjuk a fehér fénnyel megvilágított tárgyakat színesnek. Ezt a fajta színkeverést kivonó színkeverésnek nevezzük. Legnyilvánvalóbb példa rá, amikor különböző színű festékek összekeverésével érjük el a kívánt színt, de tulajdonképpen a hagyományos színes fényképezés és színes nyomtatás is ezen az elven alapul. A színes felület színének ilyenkor azt a színt érzékeljük, amely a megvilágítás spektrumából megmarad, azaz éppen azt, amit az adott felület nem nyel el. (Ez a kiegészítő színe lesz annak, amelyet a felület elnyelt.) A szubtraktív színkeverés alapszínei a cián (cyan), a bíbor (magenta) és a sárga (yellow). Az alapszínek teljes keveréke szürkésfekete színt ad (17.B. ábra). Elvileg a három alapszín együtt minden alapszín előállítására képes, azonban a nyomdászatban a nyomási technológia miatt, a nyomási pontosság és a megfelelő árnyalatterjedelem biztosítása érdekében feketét is használnak negyedik színként.