A gyakorlatban használt egyéb fontos színmegadási módok

Pantone

A sokszorosító- és nyomdaiparban, és a festékgyártásban a Pantone Matching System színtáblázat használata az általánosan elterjedt, mint egységesített színmeghatározás. A színminta-rendszerben az egyes színek kódszámmal jelöltek, valamint rögzített a színenkénti keverés százaléka a négy nyomdai alapszín (CMYK) sorrendjében.

Színmegadás html-kódban, böngészőbiztos színek

Webes alkalmazásoknál a színeket 16-os számrendszerben, az RGB‑összetevőikkel (azok arányával) szokás megadni. Ez esetben – hogy ne kelljen tizedestörteket használni (és mivel a számítógépek többsége 8 bit/pixel színfelbontással jeleníti meg a képet) – a konvenció szerint mindhárom színösszetevő a 0, 1, ..., 255 értékeket veheti fel. Ily módon összesen 256*256*256, azaz 16 777 216 – vagyis több mint 16 millió (!) – különböző színárnyalat megadására van lehetőségünk. A 16‑os számrendszer használata pedig annak érdekében történik, hogy minden szín leírása azonos hosszúságú karakterlánccal történhessen. A 10‑es számrendszerben a 0, 1, ..., 9 számjegyeket használjuk, a 16‑os számrendszer „számjegyei” a 0, 1, ..., 15. Az utóbbi néhány „számjegyet” ilyenkor betűkkel kódoljuk: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. A 16‑os számrendszer jelölésére a # jelet használják a programkódban, így pl. a fehér szín jele a #000000, a #0000FF pl. kéket jelöl, az #FF91B5 egyfajta rózsaszín, melynek RGB-összetevői átszámítva: R=15*16+15=255, G=9*16+1=145, B=11*16+5=181.

Bár – mint már említettük –, jelenleg a számítógépek többsége 8 bit/pixel színfelbontással jeleníti meg a képet, a némileg régebbi gépek csak maximum 256 elemből álló színpalettát használtak. Ezeken a gépeken a böngészőprogram igyekszik a megadotthoz leginkább hasonló színnel helyettesíteni a meg nem jeleníthető színeket. Az átmeneti időszakban terjedt el az ún. „böngészőbiztos” színek használata, mely a piros, zöld és kék színek 6-6 árnyalatát, valamint ezek kombinációit tartalmazza. Amennyiben célcsoportunk miatt esetleg szükséges lehet a „böngészőbiztos” színek használata, e színpaletta kódjai táblázatba foglalva több helyen is fellelhetőek a weben.

A fejlődés azonban rohamos, egy weblap megtervezésekor napjainkban akár már különféle, az interneten található programoktól is kérhetünk segítséget a megálmodott szín színkoordinátáinak meghatározásához (Colorpicker), a különböző színrendszereknek megfelelő színkoordináták átszámításához vagy az egymáshoz illő weblapszínek kiválasztásához.

A fejezethez alább felsorolt források a további részletek iránt érdeklődők számára ajánlott irodalomként is szolgálnak.