Betűtípusok –A betűk felosztása

A humanista antikvák megjelenése óta mintegy kétezer betűtípus született meg, a betűtervezők minden történelmi korszakban megalkották a kor stílusának megfelelő betűtípust. Nehéz eligazodni ennyi betűfajta között, ezért célszerű kategóriákba rendezni őket.

A legszembeötlőbb különbség a két fő kategória között a betűtalpak megléte, illetve hiánya. A két nagy csoport:

Mindkét csoport több alcsoportra osztható, sokkal finomabb formai és történeti jegyek alapján.

16. ábra. Talpas és talpnélküli betűk (Times New Roman és Myriad Pro)