Betűválasztás

A betűválasztásnak igazodnia kell a szöveg műfajához, tartalmához, hangulatához. Vannak a tipográfusok körében kialakult hagyományok arról, hogy mely típusú szöveghez milyen típusú betű illik a legjobban. A költészethez például a reneszánsz antikvák, a regényekhez a reneszánsz, vagy barokk antikvák, a műszaki, tudományos könyvekhez a barokk vagy klasszicista antikvákat használják gyakran. A reklámokhoz a groteszkek vagy lineáris antikvák (slab serifek) a célszerűek. A képernyőre tervezett szöveg megjelenítésére legkézenfekvőbbek a sans serifek, mert a képernyő kis felbontása miatt a talpak nehezebben olvashatóvá teszik a szöveget. A képernyőre kifejlesztett talpas betűtípus, a Georgia részletei erőteljesek, ezért a belőle készült szöveg kis méretben is, a képernyőn is viszonylag jól olvasható.

Ez a skatulyázás azonban nem mindig válik be. A betűválasztást befolyásolja a tervező egyéni ízlése, a tartalom apró részletei és nem utolsósorban a divat, a trendek is. Az egyes történelmi stíluskorszakok betűit újratervezték, és számtalan új betű születik. Óriási a betűválaszték. Pl. a groteszkek (különösen a humanista groteszkek) a szépirodalomban is gyakorivá váltak, a modern műveknél éppen az előbb említett hangulat- és stílushatározó szerepük miatt kedveltek.

A betűválasztás legfontosabb szempontjai: