Sortávolság és sorhossz

A sortávolság, sorköz vagy sorritkítás (leading) méretét is pontban fejezik ki, az alapvonaltól alapvonalig terjedő távolságot értik alatta. A szöveg textúráját, olvashatóságát nagymértékben befolyásolja a sortávolság és a sor hossza. Minél hosszabb a sor, annál fontosabb tényező a sorritkítás, mert ha túl sűrű a szedés, szemünk nem találja meg a következő sor elejét. Rövidebb sorok kisebb sortávolságot igényelnek. A kisebb középmagasságú betű is kisebb sortávolságot igényel, mint a nagyobb. A helyes arány megválasztására nincs biztos recept, betűtípustól is függ, általában a betűfokozatnál 1-3 ponttal nagyobb sortávolság javasolt.

14 pont feletti betűméretnél, címsorokban már nem kell automatikusan növelni a sorközt, sőt gyakran csökkenteni is kell, mert különben a sorok elválhatnak egymástól, a szöveget nem érezzük összefüggőnek.

A hagyományos oldalakon kb. 60 betű az ideális sorhossz, amely sorkizárt szedéssel egyenletes textúrát eredményez. Ennél hosszabb sorok már fárasztják a szemet folyamatos olvasáskor. Gyakori hiba az, hogy nem gondolva a szöveg olvashatóságára, túl hosszú sorokat képezünk!

A modern oldalakon, illetve a weblapokon soronként 35-45 karakter ajánlott az olvashatóság szempontjából, nagy formátum, széles tükör esetén, a két- vagy többhasábos szedés is megkönnyíti az olvasást.