Kiemelések

A szövegen belüli kiemeléseknél az oldal egységének, tónusának szem előtt tartásával kell eljárni. A legcélszerűbb és legszebb kiemelési lehetőség folyószövegben a szövegbetű saját kurzívja . A kiemelés másik lehetősége a kiskapitálisból (smallcaps) való szedés. Nagybetűs szavakhoz kiskapitális esetén is a megfelelő verzálist kell alkalmazni. Tudományos könyvek folyószövegében a személynevek kiskapitálisból szedhetők. A harmadik kiemelési lehetőség a szövegbetű félkövérje . Félkövérből szedett szövegrészek azonban az egyenletes szürke foltból erősen kilépnek. Félkövér kiemelést ezért célszerűen és az egész szedéshez képest megfelelő arányban használjunk. Fontos didaktikai szerepe van a tankönyvekben.

Betűritkítást nem szabad alkalmazni sem az álló, sem a kurzív betűknél, mert az zavarja az olvasás ritmusát, megbontja az oldal tónusát. Ugyanígy a csupa nagybetűvel szedés vagy az aláhúzás sem elfogadott.