A kiadványok típusai

Hagyományosan kiadványnak nevezhető minden olyan szellemi termék, alkotás, amely nyomtatásban megjelenik. A digitalizálás, a számítógép használatának mindennapossá válása, és az internet révén új műfajok jöttek létre. A kiadók kezelésében megjelenő CD-ket és a DVD-ket is a kiadványok közé sorolhatjuk, bár fizikai megjelenésükben különböznek a hagyományos kiadványoktól. Készül hozzájuk borító, esetleg szövegkönyv, vagy valamilyen ismertető, amely még mindig a papírhoz és a nyomdákhoz köti ezeket a kiadványokat is. Az interneten az online magazinok, a különféle weboldalak is kiadványok abból a szempontból, hogy van kiadójuk, vagy közreadójuk, azonban már nem jelennek meg nyomtatásban. A kiadványtervezés tudománya viszont ezen a területen is hasznosítható. A weben persze a design-nak alkalmazkodnia kell a speciális körülményekhez, elvárásokhoz.

A nyomtatásban megjelenő kiadványoknak három nagy csoportja van: a könyvek, az időszaki kiadványok (periodikumok) és az akcidens nyomtatványok.

Könyvek

A könyvek általában nagyobb terjedelmű, összefűzött, egybekötött kiadványok. Előfordulhat azonban, hogy egészen kis terjedelmű kiadványt is könyvnek nevezünk, a kötése, vagy a tartalma alapján. A vastag papírlemezből készült mesés leporellókat, szintén a könyvek körébe soroljuk.

A könyvek mérete sokféle lehet. Szokások, hagyományok, a jó használhatóság és a gazdaságosság befolyásolják a méretválasztást. Gyakran a szabványméretekhez igazodnak. Ennek a gazdaságosságon kívül az is előnye, hogy a kiadók egységes méretű könyveket tudnak kínálni, könnyebb sorozatokat kialakítaniuk. A könyvespolcon is könnyebb elhelyezni a hasonló méretű könyveket, mint az egymástól nagyon különbözőeket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezektől a méretektől eltérni.

Borítójuk minősége szerint lehetnek puha kötésűek, vagy kemény táblásak. A kemény táblás könyvek gyakran kapnak védőborítót is.

Tartalmuk szerint lehetnek regények, verses-, vagy novellás kötetek, albumok, kiállítási katalógusok műszaki-, tudományos-, ismeretterjesztő könyvek, tankönyvek, mesés könyvek stb.

A könyv borítójának és belíveinek megtervezése mindig szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de a borító megjelenése lehet sokkal látványosabb is. Természetesen ez függ a könyv tartalmától.

A könyv borítója az, ami kívülről is látszik, a borító szólítja meg az olvasót, a borító adja el a könyvet. A könyv borítóján, vagy a védőborítón a grafikai szempontok erősebben érvényesülhetnek. A belíveken, mivel ott általában a szöveg a főszereplő, a tipográfiai szempontok mérvadóak, bár akadhat ez alól is kivétel.

1. ábra. Suzanne Wheil könyvterve

http://folio2.com/books/

Borító és egy oldalpár a könyvből.

2. ábra. Ionesco: Kopasz énekesnő c. könyvének borítója (francia)

3-6. ábra. Néhány oldalpár a könyvből

http://blog.typogabor.com/2009/03/02/massin-typographie-la-cantatrice-chauve-eugene-ionesco-reloaded/

Massin tervezett könyvet Eugène Ionesco: Kopasz énekesnő c. darabjából. Általában nem ez a jellemző egy könyv megformálására, de jó példa arra, hogy a kifejezés szabadsága hogyan feszegeti a megszokott formai határokat.

A borító és a belívek hasonlóan vannak megformálva. A grafikus és a tipográfus megközelítés egyaránt föllelhető bennük. Jó példa a kollázs-szerű komponálásra

Könyvsorozat

A sorozattervezésnek más szempontjai is vannak, mint az egyedi könyvtervezésnek. A sorozat tagjainak design-jában valamilyen közös elv valósul meg. Ez lehet konkrét grafikai, vagy tipográfiai elv, de a terv tükrözhet elvontabb gondolatokat is, grafikailag és tipográfiailag kevésbé konkrétan megfogalmazva. A sorozat összetartozását nyilvánvalóvá kell tenni.

7. ábra. Könyvsorozat terv

http://www.davidairey.com/designing-book-covers/

David Airey sorozatterve 6 kötetből áll. Az emberi fejet azonos perspektívából ábrázoló anatómiai képek adják a grafikai alapot. Ugyanannak a nézetnek más-más részlete egy-egy könyv borítójának a fő motívuma. A szerző neve azonos betűkkel és azonos méretben van feltüntetve minden köteten. A könyvek címének a betűtípusa és mérete is azonos, de színben és elrendezésben nagyobb változatosságot engedett a tervező. A sorozat kialakításának filozófiája és stílusa azonos, a kötetek megjelenése pedig változatos.

8-10. ábra. Charles Design Associates tankönyvsorozat terve

http://www.charles-design.co.uk/portfolio-publishing-page-1.php

A sorozatterv a borítók tervezési elvének kialakítása mellett a könyvek belsejének a tipográfiai tervezésére is kiterjed.

Időszaki kiadványok

Az időszaki kiadványoknak bizonyos időközönként újabb száma jelenik meg.

Lehet újság, napilap, vagy folyóirat, éves jelentés, programfüzet, menetrend, vagy rendszeres időközönként megjelenő katalógus. A periodikumok számai sorozatot képeznek. Ezeknek a sorozatoknak arculatot kell tervezni, amely állandóságot hordoz. Az arculat magában foglalja a periodikum címét (újság és magazin esetében lapfejnek nevezzük), a borító jellegzetességeit (például elrendezés, az alkalmazott fotó típusa, színek használata, betűtípusok stb.) és a belívek tipográfiai tervét is.

Erről föl lehet ismerni újra és újra, de teret enged a változatosságnak is. Ezt a sorozattervet hosszú időn keresztül megjelenő kiadványok, például folyóiratok esetében időről időre meg szokták újítani, hogy megjelenésük mindig korszerű maradjon, a legújabb trendeknek megfelelő. A változást úgy kell megoldani, hogy a közönség továbbra is felismerhesse a keresett kiadványt.

11-16. ábra. A National Geographic számai

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sharbat_Gula_on_National_Geographic_cover.jpg

http://www.coverbrowser.com/covers/national-geographic/25

http://ngm.nationalgeographic.com/archives

A 9. és a 10. kép 1943-ból és 1954-ből valók. A 11. és a 12. kép a 80-as és 90-es évekből. A 13. és a 14. kép pedig a legújabb megjelenése a magazinnak. Jellegzetes a sárga keret használata, és persze a lapfej megformálása, amelyet időről időre egy kissé megváltoztatnak.

A sárga keret hatásos arculati elemnek bizonyult. Ma már nem csak a világszerte havilapként megjelenő magazin hordozza, hanem a National Geographic számtalan tematikus kiadványa és az ismeretterjesztő filmeket sugárzó TV csatornája is. A megbízhatóan jó minőség, tartalmasság, valamint a karakteres arculat emlékezetes márkát teremtett.

17-19. ábra. A Science magazin három számának borítója

http://www.sciencemag.org/content/by/year

A lapfej mindig azonos méretű, mindig egy látványos fotó a háttér, de a betűk színét a háttérhez igazítják, a szín tehát változhat. Egy kis leporolás ráférne erre az arculatra.

Akcidens nyomtatványok

Az akcidencia szó (latin eredetű) magyar jelentése véletlenség, esetlegesség.

A nyomdaiparban a kis terjedelmű, kis példányszámú alkalmi, vagy egyedi nyomtatványok megnevezésére használják.

Ezek lehetnek különleges igényű munkák, amelyek megjelenésükben hangsúlyosabban magukon viselik az adott kor művészeti stílusjegyeit, valamint a tervező egyéniségét.

Például meghívók, névjegykártyák, levélpapírok, borítékok, képeslapok, de lehetnek ezek hirdetések, cégismertetők, prospektusok, plakátok stb.

A digitális nyomtatás elterjedésével az egyedi nyomtatványok köre is bővül. Most már minden nehézség nélkül megoldható, hogy egy nyomtatvány akár egyetlen példányban készüljön el. A nyomtatványok perszonalizálása is lehetővé vált. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatvány minden példányára más név, vagy akár portré kerülhet. (Például csekkek, vagy oklevelek nyomtatásakor.)

20. ábra. Számolócédula

http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok

A számolócédula üres oldalán adták össze a vásárolt áru értékét. A pincérek is ilyet használtak. A képes oldalt reklámozásra használták.

21. ábra. Meghívó táncmulatságra

http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok

Az akcidens nyomtatványok kategóriái nem mindig teljesen egyértelműek. Van, amikor a megnevezés a nyomtatvány tartalmára utal, van, amikor pedig a formátumára. Ezek a kategóriák változnak az idők során. Nézzünk meg egy párat ezek közül! Ezeket a fogalmakat sokszor halljuk, de nem mindig tudjuk, hogy pontosan miről van szó, illetve mi a különbség egyes kiadványtípusok között.

Hirdetés:

A hirdetés olyan kategória, amely a tartalomra utal. Ebben az értelemben nem is mindig nyomtatvány, hiszen megjelenhet bármilyen tömegkommunikációs médiumban is, például a televízióban, rádióban, az interneten, az adott médiumnak megfelelő eszközökkel megformálva.

Hirdetések, önálló nyomtatvány formájában például a plakátok (ld. alább), falragaszok, röpcédulák.

Ma is találunk ilyen kisebb méretű hirdetéseket bőséggel a postaládánkban. Ma már inkább szórólapoknak nevezik őket.

A hirdetés nyomtatott formában megjelenhet újság, vagy magazin hasábjain is, ebben az esetben annak a kiadványnak a része.

A hirdetés árucikkekre, eseményekre, vagy valamilyen szolgáltatásra hívja fel a figyelmet. Célja az olvasók érdeklődésének a felkeltése és meggyőzése, valamilyen akcióra, vásárlásra buzdítása.

A hirdetés rövid, kevés, lényegre törő szöveget tartalmaz. Készülhet kép nélkül, vagy lehet képes.

24. ábra. Fűnyíró reklám

http://botanicus.org/page/436335

(Curtis’s Botanical Magazine vol. 102 (1876)

25. ábra. Tibi csoki hirdetése szalvétán

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=97846&n=venci76&blog_cim=Tibi%20csokit%20mint%E1z%F3%20szalv%E9t%E1mhoz:

26-28. ábra. A Nyíregyházi Állatpark (Sóstó Zoo) hirdetés tervei óriásplakátra

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/promier__a_nyiregyhazi_allatpark_kampanya

Készítette: Alfabrand

29-31. ábra. Retró újsághirdetések a 80-as évek IPM magazinjából

http://klassdsign.com/tag/ujsaghirdetes/

Plakát:

A plakát is hirdetés , olyan, ami elsősorban az utcán jelenik meg. Mindig is fontos volt, hogy meg tudja ragadni az arra járók figyelmét. Most, hogy már egyre gyorsabban suhanunk el a plakátok előtt és már annyira hozzászoktunk, hogy lépten-nyomon ott vannak a látóterünkben, egyre nehezebb a plakátnak magára vonnia a figyelmet.

A plakáton alkalmazott vizuális elemek szempontjából két alapvető típus van:

A tipográfiai plakáton a főszereplő a betű. Ide sorolhatjuk a régi és a mostani hivatalos és hatósági hirdetéseket, közleményeket. Ilyenek voltak például a régi színházi plakátok, színlapok, moziműsorok. A feliratokból álló plakátok az ólombetűk korában azért voltak elterjedtebbek, mert a képek kivitelezése drágább volt és több időt is vett igénybe. Amikor rendelkezésre állt, szívesen használtak díszeket és díszes betűket. A díszesebb színlapokhoz, hogy ne legyen drága a kivitelezés, kliséket használtak, amelyekben csak a szöveget kellett cserélni.

35. ábra. Színházi plakát a Békés Megyei Levéltár színházplakát-gyűjteményéből

http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/gyulan-1898-ban-volt-az-aranylakodalom-avagy-leszkay-andras-rendezo-a-pavilonban

36. ábra. Kutya kiállítás plakát Angliából, a viktoriánus korból

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/8134622/Evolving-English-at-the-British-Library.html?image=6

(1879) A British Library „Evolving English” c. kiállításából

37. ábra. Játékot reklámozó plakát az 1860-as évekből

http://www.vintageadbrowser.com/toys-ads

(Boston. Geo. B. Hamlin, printer, 131 Hanover Street. [1860])

38. ábra. Színházi plakát 1841-ből

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/digitalis/szinhaz1883/kezdetek.html

A tipográfiai plakát ma is létező kategória, de ma már nem a technológiai megkötöttségek miatt készítenek ilyet, hanem mert a betűk neutrális formái a szavak jelentéséhez igazítva, rendezve, különleges kompozíciókként a sok megszokott kép között gyorsan képes megfogni a tekintetet és finom szavakon túli jelentésével megmozgatni a szellemet.

39. ábra. „A jó és a rossz tipográfia” plakátterv

http://www.imgspark.com/image/view/4f86eae41f9221f304000321/

(feltöltötte: theatrayn)

40. ábra. Kill Bill plakát

https://picasaweb.google.com/104510022310361219519/TypographyArt#5632256414735558674

(feltöltötte: karl martin)

41. ábra. 911

http://www.petrilladesign.com/works/category/plakat#&panel1-6

Társadalmi célú plakát

(Petrilla Márton)

A másik fő típus a képes plakát. Ezen a főszerepet a képi motívum, az illusztratív jelleg, a grafika, a rajz kapja. Ez a típus a litográfia feltalálásakor indult virágzásnak. A litográfiával kezdődött el a plakát igazi nagy korszaka. Ez a technika lehetővé tette a teljesen szabadon formált grafika sokszorosítását. És nagyon gyorsan megoldották a több színnel való nyomtatást is, így a színek is óriási szerephez jutottak.

42. ábra. Toulouse Lautrec plakát (1892)

http://www.panteek.com/ToulouseLautrec/pages/tlt25-212.htm

43. ábra. Mucha plakátok (1899)

http://www.codex99.com/design/89.html

A fotó is kép, a mai plakátokon nagyon gyakori a fotók használata.

Ha a tipográfiai, vagy grafikai-képi elemek nem is kizárólagos szereplői egy plakátnak, itt a szerint nevezzük tipográfiai, vagy képes plakátnak az adott plakátot, hogy a tipográfiai, vagy a képi elemek játsszák rajta a főszerepet.

A plakát mérete igazán változatos. Az A/5-ös mérettől a többszörös A/0-s, citylight, óriásplakát, giga poszter vagy a renováláskor fölállványozott épületeken több emeletnyi méretű építési háló formátumig. Minden olyan nyomtatványt, amelyet közlési céllal kifüggesztenek, plakátnak nevezünk, méretétől függetlenül.

48. ábra. Orosz István színházi plakátja (1992)

http://loveandunity.interneteurope.eu/~mimhu/database/photos/big/19952a.jpg

Felhasználás szerinti csoportosítás:

Kereskedelemi plakát: Valamilyen terméket vagy szolgáltatást reklámoz.

Politikai plakát: Választási kampányban politikai pártot hirdet és választásra buzdít. Általában egy eszme, ideológia, vagy mozgalom reklámja.

Kulturális plakát: Kulturális eseményt, vagy intézményt hirdet.

A kihelyezett plakátok többsége reklámplakát. Ritkán, de előfordulnak közöttük olyanok is, amelyek művészi színvonalúak. Vannak azonban kifejezetten művész plakátok is.

http://www.magyarplakat.hu/pages/news/news-hu_HU.php

A megrendelő a saját anyagi lehetőségeit, igényeit számba véve dönthet arról, hogy kivel, milyen színvonalon és milyen mondanivalóval készítteti el a plakátot.

Ernst Growald néhány pontban megfogalmazta – 1910-ben! –, hogy mik a jó plakát ismérvei, ezeket még ma is érdemes megfogadni…

A jó plakát ismérvei [9]

 1. "A plakát nem lehet sem illusztráció, sem táblakép, hanem – csakis plakát.

  A jó plakát csak a reklám tárgyát ábrázolhatja. A képi ábrázolás egyszerű és erőteljes, a szöveg rövid és megragadó legyen.

  A plakát ne legyen unalmas.

 2. A jó plakátot nem olvassák, nem nézik, hanem csupán megpillantják.

  De a jó plakátot nemcsak az első pillanatban érzékelik, azt a szemlélő vizuális memóriája szemének recehártyájára „fényképezi” és az hosszú időn át ott dereng.

  Rövid szöveg – optimálisan jó (a képpel összehangolt) betűtípus lehet biztosítéka a sikernek.

  A plakát ne „meséljen”.

  A jó plakát nem mindenkinek tetszik – de mindenkinek feltűnik.

  Ha a plakát nem felel meg az általános „szépségideálnak”, akkor lesz igazán hatásos.

  Mennél színvonalasabb dolgot (tárgyat, eseményt, eszmét) reklámozol, annál feltűnőbb legyen az azt hirdető plakát.

 3. A megrendelő egyéni ízlése nem lehet mérvadó a plakát megítélésénél.

  A propagandafőnök legyen tudatában annak, hogy a plakátot nem a maga és barátai gyönyörűségére rendeli. A rendelő ne kérje véleményét se barátjának, se levélhordójának, se titkárnőjének, se feleségének. Hallgasson meg műítészeket és reklámszakértőket.

  A plakátot nem nagyítóüveggel nézik, hanem átlagosan 10–15 méter távolságból. Az utcára kerülő plakátot ne a szobában, hanem az utcán bíráljuk el.

 4. Legyünk bizalmatlanok az olyan művészekkel szemben, akik készséggel teljesítik minden kívánságunkat.

  Hatást keltő terveket ne dobjunk sose félre csak azért, mert a konkurensek közül senki sem jelentetett meg hasonlót. A grafikusnak adjunk teljes szabadságot, hogy mindég valami újat, meglepőt alkosson részünkre. Ne gondoljuk, hogy a művésznél jobban ítélhetjük meg: hibátlanul van-e egy figura vagy tárgy megrajzolva.

  Kívánságainkat a tervezővel a munka megkezdése előtt közöljük, és ne, amikor már készen van a terv.

  Ne fogadjunk el a plakátot, ha az nem szolgálja a célt, de ne változtassunk azon a magunk „elképzelése” szerint.

  A plakátot minden esetben rosszabb lesz, ha a mi „hozzászólásunk” nyomán változtatnak rajta.

 5. A plágium a szellemi szegénység és a tolvajösztön gyermeke. Óvakodj azoktól a „művészek”-től, akik minden kívánt stílusban képesek „alkotni”!

  Minden jó művész alkotásának egyéni sajátossága van.

  A célnak legjobban megfelelő művészt kell megtalálni.

  Ez a siker biztosítéka.

  Ha a művész megismeri a reklámozható tárgyat, annak előállítását (akár gyártás közben) és a témát, akkor lesz igazán jó a plakát.

  Ha meggyőződtünk arról, hogy talentumos plakátművésszel van dolgunk, engedjük neki át a plakát megteremtését.

  A művésznek ne adjunk ötleteket, hanem hívjuk fel figyelmét a plakát, a téma minden fontos összefüggésére."

Szórólap:

Ha szórólapot emlegetünk, akkor egy műfaj és formátum jut eszünkbe, bár a forma sokféle lehet, de bizonyos korlátok között mozog. Előfordul, hogy a szórólapot flyer-nek nevezik, ez inkább angol nyelvterületen használatos és onnan szivárgott be hozzánk is. Tartalmát tekintve a szórólap változatos. Szinte bármilyen témában készülhet, hirdetés, vagy közlemény is lehet a tartalma. Lehet például cég, vagy intézményismertető, készülhet eseményre, eseménysorozatra, műsor-, vagy programismertető is lehet stb. Alakjuk szabványban nem rögzített, a formátumot a praktikum, az esztétikum és gazdasági szempontok befolyásolják. Terjedelme egy, két vagy többoldalas. Lehet hajtás nélküli, vagy hajtogatott, de nem fűzött.

Lehet például leporelló is.

49-51. ábra. Szórólapok

http://www.petrilladesign.com/works/category/kiadvany#&panel1-1

(Petrilla Márton)

Leporelló:

A leporelló egyértelműen a formára utal.

A leporelló harmonikaszerűen hajtogatott kiadvány. A legkisebb gyermekek számára készülő meséskönyvek is gyakran ebben a formában készülnek, de ez a forma sokféle tartalom megjelenítésére alkalmas. Komponálásakor figyelni kell arra, hogy a leporellónak sok arca van. Láthatjuk egyszerre csak egy oldalát, vagy kettőt, vagy többet is. Akárhogyan hajtogatjuk, a kompozíciónak mindenhogyan jónak kell lennie.
Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint Mozart Don Juan-jának egyik szereplője, Leporello nevéből származik ez az elnevezés.

52. ábra. II. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál – leporelló

http://www.behance.net/gallery/Pop-up-leporello-design-International-Model-Festival/1437123

(Mészáros Szani, iskolai feladat – MKE, 2010)

53. ábra. Transfabrik

http://www.clairepaq.com/TRANSFABRIK

http://www.transfabrik.com/

(Claire Paq, 2013)

Brosúra:

A brosúra tartalmi oldalról megközelítve rövid, tömör, a lényeget kiemelő ismertető anyag. Formai szempontból olyan füzet, amelynek a terjedelme nem haladja meg a 48 oldalt.

54. ábra. Brosúra

http://doocab.com/of-creative-brochure-designs-for-inspiration-the-wondrous-design/maxcdn.thedesigninspiration.com*wp-content*uploads*2012*01*Brochure-Design-001.jpg/

(Free Download 50 Fabulous Ex Le Of Creative Brochure Designs For Inspiration)

55. ábra. Brosúra

http://www.designbrochure.net/category/brochure-photo/

(feltöltötte: Brochure Design, 2012)

Prospektus:

A prospektus tájékoztató jellegű kiadvány. Bemutatja például egy cég tevékenységi körét, vagy termékekről, termékcsoportokról, aktuális akciókról, szolgáltatásokról, vagy egyéb lehetőségekről nyújt információt.

Ez a tartalom akár egy szórólapon is elférhet, de a prospektus nagyobb méretű és nagyobb terjedelmű kiadvány, mint egy szórólap és reprezentatívabb is.

Katalógus

A katalógus számba veszi például egy cég teljes árukínálatát, vagy szolgáltatásainak repertoárját, vagy ezeknek egy speciális szempontokból összeválogatott részét.

Terjedelme lehet hosszabb, vagy rövidebb is és lehet reprezentatív, vagy egészen egyszerű is.

Kiállításokhoz is készülnek katalógusok, amelyek tartalmaznak minden kiállított darabot képekkel, leírásokkal. Nagyobb kiállításokhoz a katalógus könyv alakban jelenik meg. Mivel különleges válogatást tartalmaznak, ennek megfelelően szép és értékes könyvek is lehetnek ezek a kiadványok.

56. ábra. IKEA katalógus, 2013

http://onlinecatalogue.ikea.com/HU/hu/IKEA_Catalogue/

57. ábra. TIMEX katalógus

http://across.hu/referenciak/timex-katalogus/64/492

(Across Média, 2012)

Névjegy

A személyes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás fontos kelléke még ma is, az internet korában. Tartalmát tekintve különböző lehet. Egysoros: csak a tulajdonos nevét tartalmazó névjegy. Többsoros névjegy: lehet magán vagy hivatalos jellegű. A magánjellegű a tulajdonos nevét, tisztségét, foglalkozását, lakcímét, egyéb elérhetőségét tartalmazza. A hivatalos a munkahely adatait tartalmazza az előbbiekhez hasonlóan és a cég emblémáját, nevét. Olyan névjegykártya is van, amelyen a személyes és céges adatok is szerepelnek. A névjegy mérete legtöbbször 90×50 mm, vagy 85×55 mm de előfordul ettől eltérő kialakításban is.

A névjegy egészen különleges nyomtatvány is lehet. Egy jól megtervezett névjegy tükrözi gazdája egyéniségét, amennyiben magán névjegyről van szó.

A hivatalos névjegy és mellette a levélpapír, a boríték is nagyon fontos hordozója a cég arculatának.

58-60. ábra. Névjegyek

http://horvathtamas.tumblr.com/post/24407730224/kek-nevjegyek

(Feltöltötte: Horváth Tamás)

Elektronikus kiadványok

A nyomtatásra szánt kiadványok mellett ma már elektronikus felületekre is készülnek látványtervek, amelyek ugyanúgy, szövegekből és képekből építkeznek. Az elektronikus felületek látványtervezéséhez ugyanazokat az alapelveket alkalmazzuk.

Vannak persze különbségek is. A nyomtatott anyagoknál a nyomdák, vagy a nyomtató által használt papírméreteket érdemes ismernünk, hogy gazdaságosan használjuk a papírt. Az elektronikus tartalmak esetében nem a papírméretek, hanem a képernyőméretek a fontosak. A számítógépekhez kapcsolt különféle méretű monitorok, a laptopok monitorjai, az okos telefonok és a tabletek kijelzői, mind más méretűek.

Nyomtatott kiadvány esetében hasznosabb cm-t, vagy a mm-t használni mértékegységként, a betűk méretét, és a léniák (vonalak) vastagságát pedig pontban szoktuk megadni. Amikor képernyőre tervezünk és programozó keze alá dolgozunk, akkor az objektumok és a betűk mértékegységeként is célszerűbb pixelt alkalmazni, a gördülékenyebb kommunikáció érdekében.

61. ábra. A mértékegység beállítása az InDesign Preferences (Beállítások) ablakban.[9] Idézet Ernst Growald a „DasPlakat – Spiegel” szerzőjétől. Szántó Tibor: A magyar plakát, Corvina, Budapest, 1986. 8-9. oldal.