Interaktivitás, animáció

Az interaktív vizualizációknak az lehet az előnye, hogy a néző választhatja ki, hogy mihez akar viszonyítani. Ezáltal szűkülhet az egyszerre látható adatok mennyisége, könnyebben értelmezhető lesz a tartalom. Ha például van 26 országról adatom, akkor is csak 3 országnak a paramétereit mutatom, és a felhasználóra bízom, hogy melyiket akarja összehasonlítani egy másikkal. Mert más lehet a fontos, egy magyarnak és más egy franciának. Más társadalomban, más kultúrában élünk, az érdeklődésünk, hozzáállásunk is más.

13. interaktív ábra. Látványos adatok

http://szucskrisztina.hu/oecd/

Lehet, hogy egy kicsi animációtól a száraznak tűnő adatok barátságosabb képet mutatnak, könnyebben befogadhatóvá, értelmezhetővé válnak. Ha figyelünk az adatokat vizuálisan megjelenítő eszközök lehetőségeire és meghatározottságaikra, akkor úgy készíthetjük el az ábrát, hogy minden eszközön, minden méretben jól funkcionáljon. Ha oda tesszük az interaktív gombokat, ahol kényelmesen elérhetőek, jó ergonómiával tervezzük a vizualizációt, akkor megkönnyítjük a használatát, könnyebben átláthatóvá és az adatokat könnyebben érthetővé tesszük. Sok-sok apró, egyenként alig észrevehető átgondolatlan részlet (logikátlan, nem esztétikus betűméretek, betűtípusok, a rossz sortávolságok, fölösleges beúszások) negatív érzést keltenek. Viszont sok, alig észrevehető finom szépséggel (ligatúrák, odaillő tipográfia, animált ábrák, reszponzív design) bárkit le tudunk venni a lábáról.

Egy kis odafigyeléssel, kicsit nagyobb körültekintéssel, a célzott közönség elemzésével, sokkal hatékonyabban tudunk kommunikálni.

14. interaktív ábra. Fotóanimáció

Adatvizualizációba botlunk mindenfelé. Hatással vannak ránk, vagy jobbra terelnek, vagy balra, vagy a tévéből jön vagy az internetről. Adatok ezrei árasztanak el minket. Ezek alapján döntünk, vagy bírunk döntésre másokat. Nagyon nagy felelősség létrehozni olyan grafikákat, ábrákat, amelyekkel másokhoz szólunk, másoknak akarunk átadni információkat. Ugyanakkor hihetetlenül megkönnyíthetik az életünket. Könnyebben, gördülékenyebben tudunk tájékozódni a világban, könnyebben kaphatunk kielégítő válaszokat olyan témában, amelyhez esetleg nem értünk, könnyebben átláthatunk témaköröket, akadhatunk rá számunkra érdekes összefüggésekre.

Ismerjük meg a kultúránk alakulását! Találjuk meg az összefüggéseket, történelem, irodalom, matematika, vizuális kultúra és minden terület között. Vegyük észre, hogy a jó design tudatos tervezés eredménye, amibe bele van sűrítve az elmúlt idő minden ok-okozata. És ha ez sikerült, ismerjük a múltat, tudunk dolgozni a jelenben, akkor kell tudnunk elemezni a jelen igényeit a jövő tervezéséhez.

15–18. interaktív ábra. Érdekességek