Vizualizáció a tudománykommunikációban

Szerkesztette

Bubik, Veronika

Szerzők:

Balázs, Barbara

Bubik, Veronika

Hadabás, Gitta

Hegyi, Béla

Kárpáti, Andrea

Király, Andrea

Péntek, Csilla

Váradi, Judit

Zsupponits, Anett

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.

2013

Kivonat

Egyetemi jegyzet a Grafika és a tipográfia, a Kiadványszerkesztés – esztétikai, technikai alapismeretek, a Vizuális megismerés, és a Vizuális nyelv alapjai tantárgyakhoz

Az ELTE TTK Természettudományi kommunikáció

és UNESCO Multimédiapedagógia Központ,

Tudománykommunikáció a természettudományban MSc szakának

hallgatói számára

A fejezetekhez a szerzők kérésére rajzolt ábrákat készítette:

Bukta Anikó

Az Infografika a gyakorlatban c. fejezetben, a fejezetben szereplő példafeladathoz tervezett két infografikát készítette:

Zsupponits Anett

Az internet, animáció, interaktivitás fejezet interaktív ábráit és animációit készítette:

Hegyi Béla


Tartalom

Előszó
1. Bevezetés
A szemléltetés, a vizualizáció és a design
Irodalom
2. A vizuális megismerés
Mi a kép?
A képi megjelenítés célja
Vizuális kommunikáció: képes beszéd
A látás: érzékelés és gondolkodás
A látás mint érzékelés
A látás mint gondolkodás
Műalkotások elemzése mint vizuális gondolkodás
Alak (Gestalt) elmélet
A vizuális képességrendszer értékelése
Hivatkozások, olvasnivalók
3. A kompozícióról
Bevezetés
A kompozíció formája és nevezetes részei
Kompozíciós irányvonalak és alakzatok
A képkompozíció típusai és eszközei
A zárt és a nyitott kompozíció
Szimmetria és aszimmetria
A figyelem irányítása
Csoportosítás, tagolás
Pozitív és negatív tér
A térbeliség illúziója
A mozgás, mozgalmasság illúziója
Hogyan befolyásolják a kompozíció olvasását az illúziók és a kulturális beidegződések
Összegzés, tanácsok
Ellenőrző kérdések
Irodalom
4. A színekről
A színek funkciója, hatása – Bevezetés
Mit látunk? Mivel látunk? Hogyan látunk? 
(avagy: Hogyan észleljük a színeket?)
Színharmóniák és színkontrasztok
Egy kis történeti áttekintés
Színkeverési módok, színrendszerek
Additív (összeadó) színkeverés – RGB
Szubtraktív (kivonó) színkeverés – CMYK
Színrendszerek, színmérés
A gyakorlatban használt egyéb fontos színmegadási módok
Pantone
Színmegadás html-kódban, böngészőbiztos színek
Hivatkozások/Források/Felhasznált irodalom
5. A tipográfiáról
A tipográfia története dióhéjban
A betű felépítése, változatai
Betűtípusok –A betűk felosztása
Talpas betűk (serifek, antikvák)
Talp nélküli betűk (sans serifek, groteszkek)
20. századi antikvák (Hibridek)
Egyéb kategóriák
Betűválasztás
Hagyományos és modern stílus
Olvashatóság
Betűméret
Betűköz
Szóköz
Sortávolság és sorhossz
A szövegtömb
Szövegtömb zárása
Szöveghierarchia, címek és alcímek
Bekezdés, behúzás
Kiemelések
Betűkeverés, betűcsaládok
Szöveg és háttér
Tipográfiai és grafikai szempontok
Irodalom
6. A kiadványtervezésről
Mi a kiadványtervezés?
A kiadványok típusai
Könyvek
Könyvsorozat
Időszaki kiadványok
Akcidens nyomtatványok
Hirdetés:
Plakát:
Szórólap:
Leporelló:
Brosúra:
Prospektus:
Katalógus
Névjegy
Elektronikus kiadványok
Hogyan kezdjünk hozzá a kiadványtervezéshez?
A nyomtatásban megvalósuló kiadványok előkészületei
Szabványos papírméretek
Méretek és arányok
Tervezés modulhálóval
Kérdések, feladatok:
Irodalom:
7. Az infografikáról
Miért fontos a jó grafika a tudománykommunikációban?
Az infografikák rövid története
Az infografikák típusai
Adatvizualizáció
Folyamat- vagy magyarázó ábra
Térkép
Összetett infografikák
Jelen és jövő… Interaktív grafikák, 3D grafikák, infovideók
Egy kis művészet
Irodalom

8. Infografika a gyakorlatban
I. Az infografika-készítés céljának tisztázása
II. A célcsoport kiválasztása
III. Az infografika megjelenési helyének és jellegének kiválasztása
IV. Az infografika készítőjének kiválasztása
V. A közölni szándékozott információ/kutatás kiválasztása, egyszerűsítése
VI. Az infografika formájának kiválasztása
VII. Az infografika megtervezése
1. Az ötlet
2. Az infografika tartalmi felépítése
VIII. Az infografika vizuális megjelenésének tervezése
IX. Az infografika elkészítése
X. Az infografika ellenőrzése
XI. Az infografika véglegesítése, publikálás, visszacsatolás követése
Irodalom
Ábrák
9. A prezentációról
Mi a prezentáció?
A prezentáció mint vizuális kiegészítő anyag
Prezentációkészítő programok
A prezentáció felépítése
A lineáris felépítésű prezentáció – a PowerPoint és az InDesign
Egy másik szerkezet – a Prezi
Szerkesztés a Preziben
Tipográfia a prezentációkban
A prezentáció funkciói
Szemléltetés
Szereplés konferenciakötetben
Tananyag
Prezentációkészítő programok
Irodalom
10. Internet, animáció, interaktivitás
A design fontossága
A világ az internettel
Tömegkommunikáció és manipuláció
DOTKOM
PLAY
USER
A KÖZÖSSÉGI HÁLÓ
BIG DATA
Az adatvizualizáció jelentősége az interneten
VISZONYÍTÁS
Interaktivitás, animáció